Lagerautomater

Få mer ut av ditt lagerareal. Med lagerautomater kan du håndtere varer hurtigere og enklere. Teknikken bygger på at du flytter artiklene til plukkeren i stedet for motsatt.

Hjem Produkter Lagerautomater

Forny din lagerhåndtering

Nordverk tilbyr lagerautomater, eller heisautomater, fra den svenske produsenten Weland Solutions. Med lagerautomat oppnår du hurtigere og enklere håndtering og redusert arealbehov. Dine medarbeidere får i tillegg en langt mer behagelig og ergonomisk riktig arbeidshverdag. Med lagerautomat kommer rett vare raskt til plukkeren, levert på en hylle i bekvem arbeidshøyde.

Gjennom årene har vi levert mange lagerautomater, skreddersydd for hver kunde. Dette gjør oss til en rutinert, pålitelig og trygg lagerekspert. Lagerautomater må tilpasses både mengden artikler, størrelse og vekt på godset som skal lagres, og selvsagt lokalets størrelse og takhøyde. I samtlige tilfeller spares mye lagerplass, og godset kan håndteres på en rasjonell og sikker måte.

Katalog for lagerautomat finner du her

Vårt utvalg

Compact Lift
Compact Lift er en fleksibel løsning og passer like bra både for store volumer av mindre artikler, som til plasskrevende og tunge produkter. Konseptet bygger på en innovativ og unik teknikk der heisen drives med tannhjul som kjører i like tannstenger. Dette gir en meget stabil og presis bevegelse av lastehyllen.
Compact Twin
Compact Twin håndterer to kassetter i samme sekvens. Dette gjør at plukkhastigheten mer enn dobles. Når operatøren starter en plukkliste, henter Compact Twin den første hyllen. Samtidig hentes neste plukk på listen og settes i venteposisjon frem til kvittering av første plukk er gjort.
Compact Double
Med Compact Double utnyttes gulvarealet mer effektivt. Den har doble kassetter i dybden, noe som betyr større lagringsplass per kvadratmeter gulvplass, med tilsvarende effektiv håndtering. Compact Double har ellers de samme funksjonene og høye driftssikkerheten som Compact Twin.
Fleksible åpninger
Lagerautomater fra Weland Solutions fås med ulike typer åpninger, slik at din lagerhåndtering og plukking skal være enda mer effektiv.
Tilbehør / innredning
Vi tilbyr en rekke praktisk tilbehør og innredning til lagerautomater, som esker, plastskuffer, plukkhjelpemidler som Pick/Put to light og ledlister, håndscanner og fingerscanner, label-printer, PC-kit og sjalusi som skjermer håndteringsåpningen, holder automaten fri for støv, senker lydnivået og fungerer som tyverisikring.
Compact Lift VS Compact Twin
Compact Multi
Mer kompakt lagerløsning enn Compact Multi finnes ikke. Med flere lagerautomater bak hverandre, og åpninger i begge ender, oppnår du en svært effektiv håndtering. Compact Multi er også smart siden du kan fylle på lageret på den ene siden og hente ut varer på den andre siden.
Compact Dynamic
Bygger på kjent og sikker teknikk, men med en innovativ robotløsning som innebærer effektiv varehåndtering og høy driftssikkerhet. Compact Dynamic er en helautomatisk goods to man-løsning, med meget fleksibel konstruksjon. Kan skreddersys for å passe lokalet optimalt, med høyder opp til 20 meter.

Fordeler med lagerautomat

  • Reduserer arealbehov 70-90 % i forhold til hyllereoler
  • Effektiviteten i antall plukk 4-6-dobles
  • Mindre feilplukk
  • Mindre sykefravær grunnet ergonomisk riktig arbeidsstilling
  • Høy driftssikkerhet med enkel service og vedlikehold
  • Høy ROI (Return on investment) – en lønnsom investering

Referanser

Lagerstyring

Nordverk leverer totale lagerløsninger, ikke bare de fysiske delene, men også programvaren du trenger for å få full kontroll. Med riktig Warehouse Management System (WMS) får du den beste oversikten over ditt lager, noe som gjør den daglige driften enklere og mer effektiv.

Vår prosess

1. Oppstart
På vårt første møte går vi gjennom virksomheten din, og en av våre erfarne og engasjerte medarbeidere ser hvilke forbedringer vi kan foreslå.
2. Løsningsforslag
Her presenterer vi forslag til lagringsløsning, hvilke endringer det vil medføre for din bedrift og kostnader. Vi viser også hvor raskt du vil tjene inn igjen investeringen. Løsningsforslaget inneholder dessuten informasjon om installasjon, opplæring og vedlikeholdsalternativer.
3. Finjustering
I denne fasen avklarer vi alle eventuelle uklarheter og sammen finjusterer vi løsningsforslaget slik at det blir optimalt.
4. Bestilling
Så fort du legger inn din bestilling, starter vår produksjonsprosess og felles arbeid med prosjektet.
5. Levering
Din spesialtilpassede lagerløsning sendes når den er klar for installasjon.
6. Montering
Nordverks montører har lang erfaring fra mekaniske og elektroniske fag, innen både industri- og servicevirksomheter. Montørene er til stede hele veien til ferdigstillelse og overlevering. Hvor lang tid monteringen tar, avhenger av type løsning.
7. Overlevering
Etter at montørene har installert lagerløsningene, vil vi forsikre oss om at du har forstått sikkerhetsforskrifter og grunnleggende funksjoner. Deretter overleveres lagerløsningen.
8. Service- og vedlikeholdskontrakt
Ved å signere en service- og vedlikeholdskontrakt, kan du sikre at både løpende vedlikehold og eventuelle akutte tiltak bli tatt hånd om på beste måte.
9. Oppfølging
Husk at vi er her også etter at du har fått overlevert dine nye lagerløsninger. Trenger du hjelp til for eksempel utvidelse eller flytting av løsningene, er du alltid velkommen til å kontakte oss igjen.

Test din lagerløsning og bygg din egen lagerautomat!

Kontakt oss

Har du spørsmål om produktene vi tilbyr? Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere.

Jan Taasen
Salgsansvarlig
jan@nordverk.no +47 926 90 356
Andreas Sande
Salgsansvarlig (Stavanger)
andreas@nordverk.no +47 973 38 096