Hjem Referanser Tine på Flesland

Tine på Flesland

Type prosjekt

Nordverk Norge leverte to lagerautomater til det nye Tineanlegget på Flesland. Den ene benyttes som en konvensjonell lagringsautomat til blant annet ulike verktøy og reservedeler til vedlikeholdsavdelingen. Den er ca. ni meter høy og med åpning både oppe og nede. Den brukes også som vareheis mellom etasjene.

Den andre lagerautomaten er ca. fire meter høy og brukes til lagring av reservedeler til maskiner i produksjonen. Den har åpning både foran og bak og fungerer som sluse mellom ren og uren sone.

Fullautomatisk melkeproduksjon og skreddersydd plukkløsning

Av: Henning Ivarson | Tungt.no

Tine Meieriet Bergen har flyttet fra Minde og tatt i bruk et nytt praktanlegg på Flesland. Der vil årsproduksjonen av drøyt 36 millioner melk foregå tilnærmet fullautomatisk, mens plukk av andre meieri- og tredjepartsprodukter foregår ut fra en skreddersydd lagerløsning bestående av flere ulike reolløsninger som imøtekommer Tines krav til hygiene, sikkerhet, ergonomi og plukkeffektivitet.

Les hele artikkelen på Tungt.no