Hjem Referanser NorSun i Årdalstangen

NorSun i Årdalstangen

Om prosjektet

Selv om NorSun allerede hadde erfaring med vareheis, var det ikke før de fikk på plass en skreddersydd heisautomat (lagerautomat) levert av Nordverk at de store fordelene ble synlige.

«Vi har fått god hjelp av Nordverk og av Weland som har gjort produksjonsflyten mer smidig hos oss, kommenterer Vidar Moen, vedlikeholdsansvarlig hos NorSun AS.»

NorSun forbedrer produksjonsflyten med heisautomat

Tekst og foto: Joppe Næss Christensen, Maskinregisteret.no

Maskinregisteret er på besøk hos NorSun i Årdalstangen sammen med Freek Broekman i Nordverk Norge AS. Vi møter Vidar Moen, vedlikeholdsansvarlig hos NorSun AS, som viser oss rundt i bedriften.

NorSun er et norsk solenergiselskap som produserer og markedsfører høyytelses monokrystallinske silisiumblokker og wafere for den globale solenergiindustrien. Selskapet driver et moderne produksjonsanlegg med en detaljert og offensiv teknologiutvikling og kostnadsveikart som sikrer en konkurransedyktig prismodell. NorSun-anlegget drives av lavpris fornybar vannkraft, noe som muliggjør svært lave utslipp fra produksjonen.

Smidig produksjonsflyt

– Her ser du den delen av produksjonen der vi trekker opp silisiumblokker, eller ingoter som det heter, Moen peker og fortsetter:

– Når en ingot er ferdig løftes den over til automatlageret du ser der borte på veggen. Her kjøles ingoten mens den fraktes opp i andre etasje der nye prosesser foregår.

Vi går ut i produksjonshallen og ser innlastingsmekanismen på heisautomaten. Det er den svenske produsenten Weland Solutions som har produsert heisen og den norske forhandleren Nordverk som har bidratt til å levere en kundetilpasset løsning.

– Vi har fått god hjelp av Nordverk og av Weland som har gjort produksjonsflyten mer smidig hos oss, kommenterer Moen.

– NorSun er med sine spesielle behov en spennende kunde å jobbe med. Vi har lært mye av hverandre underveis og vi er stolte av å kunne levere en god løsning, uttaler Freek Broekman.

Den skreddersydde automatheisen har spesifiserte mål fra NorSuns side. Den har også fått tilpasset innmat samt inn- og utlastingsanordning. Hver hylle i heisen kan bære 900 kilo last. Ingotene lastes inn og ut med gaffeltruck.

– Vi ser på en mulig løsning med robothåndtering for å effektivisere interntransporten ytterligere, sier Moen.

Hvilke erfaringer har dere gjort med denne heisen?

– Vi har en annen type vareheis fra før, men da vi ønsket oss en helt skreddersydd løsning falt valget på Nordverk og Weland. I tillegg til å forbedre produksjonsflyten sparer vi også mye gulvareal. Nå ser vi fremover og forventer at vi en gang i fremtiden vil utvide produksjonen. Da er denne typen løsning med i planleggingen, og det sier vel sitt, svarer Moen med et smil.