Hjem Referanser Toyota Molde

Toyota Molde

Type prosjekt

Før sommerferien 2020 leverte og monterte Nordverk et dekkhotell med plass til 5000 dekk hos Toyota Molde. Vi leverte også en dekkstabler og en dekktralle.

«I første etasje er det vaskehall og dekkhotell med plass til 5.000 dekk..»

Toyota Molde

Tekst og foto: Frode Rabbevåg | Bygg.no

– Utfordringen med et prosjekt som dette som skal oppføres på forholdsvis kort tid er at mye av prosjekteringen skjer parallelt med byggingen. Det gjelder å ikke få stopp i prosessen på grunn av manglende prosjektering eller manglende levering av innsatsvarer, da renner både tiden og pengene fort av gårde.

Dette sier Kjell Børre Lyngstad i Betonmast Røsand AS. Han har vært prosjektleder for det nye bygget til Toyota Molde i Bilbyen i Årødalen, noen få kilometer øst for sentrum av Molde. Her har fire bilforhandlere fått nye bilanlegg i løpet av et par års tid i tillegg til at en bilforhandler var lokalisert like i nærheten fra før.

– Det er en kjempefordel at konkurrenter og kolleger kan samles på denne måten i en felles bilby. Jeg tror kundene vil sette stor pris på at en stor del av bransjen er samlet på denne måten. Nå er vi fem store aktører i bilbransjen samlet i området, og jeg tror det ikke går lang tid før flere bilforhandlere eller andre aktører i bransjen etablerer seg her. Det er areal til flere, påpeker daglig leder Odd Bjørn Henøen i Toyota Molde og i eiendomsselskapet Hustadgården Panorama AS.

Nye behov

Det som har vært Toyota-forhandleren i Molde i flere tiår, Harald Hustad & Co., har vært etablert i eget bygg like ved Molde sentrum siden 1974. Denne sentralen eiendommen som ligger midt mellom to kjøpesenter er nå solgt til Olav Thon Eiendomsselskap. Samtidig med flyttingen til det nye bygget i Bilbyen skifter Toyota-forhandleren navn fra Harald Hustad & Co. til Toyota Molde.

– Behovene våre har endret seg på nærmere 50 år og det var på tide å flytte, fortsetter Henøen.

– Toyota har mange flere bilmodeller som trenger plass for å stilles ut, vi trenger større parkeringsarealer og i nybygget er vi rigget for vekst, sier han.

Kosbergs Arkitektkontor, som underveis i byggeprosjektet ble kjøpt opp av Norconsult, ble hyret inn for å tegne nybygget. Totalentreprisen ble tildelt Betonmast Røsand i april 2019. De startet umiddelbart med prosjektering og var i gang med byggingen første uke i juni i fjor. Nokså nøyaktig ett år etterpå stod bygget klart til innflytting.

Bygde nabobygget

– Vi hadde oppdraget med nybygget til Volvo-forhandleren Nardo Bil på nabotomta, så det var bare å flytte rigg og utstyr noen få meter, forteller Ola Tynes som har vært anleggsleder for Betonmast Røsand.

– Jeg tror det er første gang vi har hatt så kort flyttevei i forbindelse med oppstart av et prosjekt, legger han til.

Nybygget på vel 4.000 kvadratmeter bruksareal har blitt et bygg der både miljø og trivsel for ansatte og kunder har vært viktig. Oppvarmingen skjer via vannbåren varme og energikilden er 14 brønner som er boret i grunnen.

– Vi håper dette også gir oss god driftsøkonomi i tillegg til at det er en fin miljøgevinst ved å velge en slik løsning, påpeker Odd Bjørn Henøen.

Innholdsrikt bygg

Bygget inneholder to salgshaller, en for nye biler og en for brukte biler som begge er lagt mot nord med store vindusflater som gir mye lys og fin utsikt mot naturen. Det er gitt plass til to verksteder, ett for generelt verkstedarbeid og ett for karosseriarbeid. Det siste inneholder også en lakkeringsboks. I første etasje er det også vaskehall og dekkhotell med plass til 5.000 dekk.

I andre etasje er det administrasjonsavdeling med kontorer i tillegg til stor kantine som kan deles i to og et stort trimrom som de ansatte kan bruke. Andreetasje har også plass til et stort og romslig teknisk rom.

Et bygg som dette krever betydelige tekniske installasjoner og ikke minst krav til brannsikring. Det finnes tre separate ventilasjonsanlegg for ulike deler av bygget og dekkhotellet har skumanlegg som brannsikring. All isolasjon over bakkenivå er steinull for å gi best mulig brannsikkerhet. Utendørs utenfor verkstedavdelingen er det satt opp en miljøstasjon på betongdekke med full kildesortering i ulike kontainere.

Stål og betong

Selve bygget til Toyota Molde har bærende konstruksjoner i stål med sandwich ytter- og innervegger. I tak er det brukt perforerte TRP-plater mens etasjeskillerne er hulldekker. På gulvene i verksteder og salgshaller er det brukt fugefri betong som er støpt helt uten fuger.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Betonmast Røsand og har funnet gode og konstruktive løsninger på utfordringer som har dukket opp underveis i byggeprosessen, sier Odd Bjørn Henøen hos byggherren.

– Det er gjensidig, skyter prosjektleder Kjell Børre Lyngstad inn.

– Det har vært en hektisk men god byggeperiode.