Hjem Referanser TINE i Harstad

TINE i Harstad

Type prosjekt

TINEs meieri i Harstad sikret fremtiden til lageret med LOGIA WMS. TINE startet et samarbeid med Logimatic tilbake i 2006, da lagerstyringssystemet LOGIA ble valgt til å administrere selskapets kjølerom i Harstad. Siden den gang har LOGIA-løsningen blitt kontinuerlig oppgradert for å effektivisere lagerprosesser.

«TINE er Norges ledende leverandør av meieriprodukter. Selskapet jobber hardt med å effektivisere og effektivisere beholdningen, og derfor falt valget av lagerstyringssystem på LOGIA tilbake i 2006.»

Meieriet TINE sikrer fremtidens lager med LOGIA-oppgradering

Tekst og foto: logiawms.dk | 17. juni 2021

TINE startet et samarbeid med Logimatic tilbake i 2006, da lagerstyringssystemet LOGIA ble valgt til å administrere selskapets kjølerom i Harstad. Siden den gang har LOGIA -løsningen blitt kontinuerlig oppgradert for å effektivisere lagerprosesser.

TINE er Norges ledende leverandør av meieriprodukter. Selskapet jobber hardt med å effektivisere og effektivisere beholdningen, og derfor falt valget av lagerstyringssystem på LOGIA tilbake i 2006.

«Siden etableringen av TINEs sentrallager i Nord -Norge, har Logimatic vært vår WMS -leverandør i Harstad. Gjennom årene har vi utviklet et nært og godt samarbeid, der Logimatic har fått omfattende kunnskap om virksomheten vår. For oss er dette helt avgjørende i en hverdag med kort leveringstid og holdbarhet kombinert med lange avstander. I et godt samarbeid har vi laget et skreddersydd system, som vi kontinuerlig utvikler sammen for å forbedre produktflytene og effektiviteten” sier Aase Øverland, som er driftssjef for lageret på TINE Harstad.

LOGIA administrerer og optimaliserer lagerets manuelle og automatiske områder for et minimum av prosesstrinn. I varemottaket har store deler av registreringen blitt fjernet og erstattet med Advance Shipping Notice, lagringsplasser fylles automatisk opp med kranlager, og plukkfeil minimeres med fargede lagerhyller kombinert med LOGIAs visuelle brukergrensesnitt.

Senest har TINE valgt å sikre lageret for fremtiden ved å oppgradere LOGIA-løsningen til den nyeste versjonen. Lageret distribuerer til et stort geografisk område i Nord-Norge, noe som stiller helt spesielle krav til arbeidsprosessene. Hensikten med oppgraderingen er derfor bl.a. til bruk av LOGIA sin rutelederfunksjonen, som automatisk prioriterer rekkefølgen ordrene skal håndteres basert på lagerets distribusjonsruter. Tidligere har TINE utført denne tidkrevende prosessen manuelt, og rutehåndteringsfunksjonen vil derfor spare mye administrativ tid.

Lageret gikk i drift med oppgraderingen i februar, og neste lageroptimaliseringsprosjekt er allerede i gang. “Det lange samarbeidet har gitt oss en inngående kjennskap til lagerets situasjon og muligheter samt et godt personlig forhold, noe som er til stor hjelp både i forbindelse med støtte- og optimaliseringsprosjekter. Det er en glede å være en del av utviklingen, og vi verdsetter det tette samarbeidet gjennom årene» sier Karsten Bangshaab, som er administrerende direktør i Logimatic IDS.