Hjem Referanser Optimera

Optimera

Type prosjekt

Optimera opplevde et økt behov for lagerplass på det 13 000 m2 store lageret. Spesielt de minste komponentene tok opp uforholdsmessig mye plass på det manuelle lageret. Optimera valgte å investere i lagerautomater til de minste komponentene.

LOGIA styrer fordelingen av artikler ut på de seks automatene. Dette gir maksimal utnyttelse av alle automater, og sikrer at alle artiklene er tilgjengelige.

Case fra LOGIA: Optimera

Tekst: Logiawms.dk

Optimera er Norges største byggevareforhandler. Virksomheten tilbyder sine kunder et omfattende varesortiment på mer enn 25 000 varer.

Lager- og logistikksituasjonen

Optimera opplevde et økt behov for lagerplass på det 13 000 m2 store lageret, hvor spesielt de minste komponentene tok opp uforholdsmessig mye plass på det manuelle lageret. Optimera valgte å investere i lagerautomater til de minste komponentene.

Løsningen

Løsningen omfatter seks Compact lagerautomater med LOGIAs lagerautomatstyring. LOGIA har full integrasjon med Optimeras ERP-løsning Lawson M3. Lagerautomatene brukes til ca. 3 500 artikler med høy verdi, lavt volum eller som er ømfintlige overfor støv på det manuelle lageret.

LOGIA styrer innlagring og plukk herunder optimering av lagerplass samt innlagrings- og plukkeeffektivitet. Varemottak og forsendelse foretas i Lawson M3, hvorfra LOGIA henter data til generering av innlagrings- og plukkeordrer og returnerer data etter ordreavvikling.

LOGIA administrerer automatenes hyller og inndelingen av disse i flere rom samt sikrer en høy fyllingsgrad i automatene. LOGIA styrer fordelingen av artikler ut på de seks automatene. Dette gir maksimal utnyttelse av alle automater, og sikrer at alle artiklene er tilgjengelige. Innlagrings- og plukkejobber fordeles jevnt på automatene så alle holdes i gang.

Optimert plukkeprosess

Ordreekspedisjon avvikles via et batch-plukkeprinsipp, hvor det plukkes opp til 10 ordrer av gangen. Ordrer plukkes i den rekkefølgen som bestemmes ut fra ordrens rutetilknytning. Det er dermed den planlagte distribusjonen som er styrende for rekkefølgen. Når plukkebatchen aktiveres, begynner de seks lagerautomatene automatisk å føre frem hyller med plukk.

På lagerautomatens online-skjerm viser LOGIA hvilken artikkel som skal plukkes, hvilken mengde som skal plukkes og hvilket rom på den fremførte hyllen som artikkelen er plassert i. Det vises dessuten hvilken kundeordre plukket skal «leveres» til på plukkebordet. Når siste ordrelinje er plukket, mottar lagermedarbeideren en beskjed fra LOGIA og ordrekassen kan lukkes og påføres etikett med informasjon til bruk i forbindelse med ev. konsolidering med plukk fra andre lageravsnitt.

Ved innlagring styrer LOGIA at automaten henter en lokasjon som størrelses- og beholdningsmessig passer til den aktuelle varen og under hensyn til om varen skal FIFO-styres eller ikke.

Integrasjon til Lawson M3

LOGIA sender automatisk data videre til Lawson M3, hvor man kan følge med i status på lagerbeholdningen og avviklingen av jobber i løpet av dagen.