Ahlsell

Om prosjektet

Nordverk har levert reoler til Ahlsells sentrallager på Gardermoen. Lageret har blitt et velsmurt maskineri som kontinuerlig oppdateres.

«Linjeplukk, stykkplukk, ordreplukk. Vi gjør alt. Det kommer helt an på hva kunden ønsker.»
Hans Arthur Sandum, driftssjef ved Ahlsells sentrallager.

Komplekst og velsmurt hos Ahlsell

Tekst og foto: Øyvind Ludt, mtlogistikk.no

Snart ti år etter at Ahlsell sentraliserte lagerdriften, er sentrallageret til Ahlsell på Gardermoen et velsmurt maskineri som kontinuerlig optimaliseres.

– Linjeplukk, stykkplukk, ordreplukk. Vi gjør alt. Det kommer helt an på hva kunden ønsker.

Det sier driftssjef ved Ahlsells sentrallager ved Gardermoen, Hans Arthur Sandum. På lager har han 48.000 ulike artikler, som kan bestilles av kresne proffkunder helt fram til 19.00, for levering for det meste innen neste dag innen 07.00 til hele Norge sør for Mo i Rana. For å få til det, sier det seg selv at både lagerdrift og transport må være svært strømlinjeformet.

Ahlsell er leverandør til en lang rekke bransjer, som VVS, elektro, industri og elverk, som alle trenger deler raskt. For å få optimal vareflyt la selskapet i 2010 om fra 10 distriktslagre rundt om i landet, til ett sentrallager samt ett regionslager i Bodø som tar seg av distribusjon fra Mo i Rana og nordover.

– Det var en litt smertefull prosess, innrømmer logistikkdirektør Odd B. Hannestad.

– Utfordrende

– For det skal jo ikke være noe dårligere levering fra et sentrallager enn det var lokalt, legger han til, før han setter fingeren bestemt på den største utfordringen for effektiv distribusjon i Norge:

– Da er det en akilleshæl og det er vei og bane i Norge. Det er utfordrende, det må jeg si. Det er like spennende hver dag, med avgangen til Bergen. Den siste avgangen går herfra 19.00, og det er ikke mer enn tiden og veien over, sier Hannestad.

Enda vanskeligere kan det være å få tid til å fylle bilen som skal til Namsos og Steinkjer. Bilen må gå senest 17.30, bare halvannen time etter at siste vare er bestilt. For å få transporten til å gå opp, er lokaliseringen av lageret viktig.

– Sånn sett er det meget bra å ligge her vi gjør. Vi er ett minutt far E6 og man kommer langt oppover E6 på de fire timene før sjåføren må ha pause. Til Kristiansand og Stavanger er det kortere, så da kan avgangene gå litt senere, sier Hannestad.

Har prøvd bane

Inn og ut av lageret på Gardermoen håndterer Ahlsell mellom 60 og 70 vogntog daglig. Og det er og blir bil som er den foretrukne måten å distribuere på for grossisten.

– Vi har prøvd bane, og vi vil gjerne det, men vi har ikke lyktes med det. Det er rett og slett for dårlig kvalitet og for mye uregelmessigheter. Kundens lager er her, og vi er avhengige av hundre prosents leveringsdyktighet. Store kunder kan kanskje ha 20 servicebiler som går 07.00, da må varene være der, hvis ikke kan de miste utfakturering for en hel dag, sier Hannestad, og legger til:

– Vi føler at vi stiller i verdensmesterskapet i logistikk, hver eneste dag. Det siste vi ser på før vi legger oss er transportplanen. Der står det hvordan det gikk og hva som er eventuelle avvik.

Automatlageret består av sju kraner og har plass til 57.000 kasser. Foto: Øyvind Ludt.

Ekstreme krav

Denne typen leveringskrav stiller selvsagt også ekstreme krav til effektivitet på lageret, som har et totalt lagerareal på 100.000 m², hvorav 40.000 under tak. Hovedbyrden av plukkingen skjer fra et MiniLoad-anlegg fra Vanderlande med 57.000 kasser fordelt på sju kraner. Hele prosessen styres av Astro WMS fra Consafe, og anlegget er i drift fra 7–23.

– 61 prosent av ordrelinjene kommer fra automasjonsanlegget, der vi i snitt har 17 mennesker på jobb. Totalt har vi 233 ansatte i produksjonen, så det sier noe om hvor effektivt anlegget er, sier driftssjef Hans Arthur Sandum.

Foruten MiniLoad-en ser lageret svært konvensjonelt ut, men nøkkelen ligger i hvordan det er satt opp og hvordan plukkingen styres automatisk.

– Ordrene ramler jo inn kaotisk. Systemet er lagt opp slik at det som skal gå ut av lageret først prioriteres først i plukklistene, forteller Sandum.

Aldri ferdig

Sandum og kollegaene får mye informasjon fra Astro som de bruker til å tilpasse og «fintune» lageret hele tiden.

– Det ligger mye bakgrunnsarbeid i hvordan lageret er satt opp og hvor ulike ting ligger. Vi overvåker frekvensen på varene og endrer plassering for å få effektivitet. Sånn sett blir lageret aldri «ferdig», sier Sandum.

Det er også Astro som styrer plukkingen i miniload-anlegget.

– Fordelen er at vi kan ha samme plukktankegang begge steder. Det er samme plukkbilde, så er du opplært på truck, kan du plukke fra miniloaden også, sier Sandum.

Systemet resulterer i svært lite feilplukk.

– Vi ligger på mellom 0,25 og 0,28 i feilprosent, sier Sandum.

Bruker butikkene

I tillegg til å levere produkter til kunder rundt om i landet, skal gods fra sentrallageret forsyne Ahlsells 50 butikker rundt om i landet. Butikkene kan være til hjelp når det oppstår utfordringer.

– I tilfeller der værforhold skaper forsinkelser, kan vi sørge for vareforsyning til kunde fra butikkene. Beholdningen der holder jo ikke lenge, men den ene dagen med problemer kan det redde oss, sier Hannestad.

Samtidig er levering til butikk nederst på «rangstigen» når varer skal ut fra lageret, de skal jo ha en beholdning som skal dekke en viss tid.

– Vi sender butikkgodset med de samme avgangene som de andre varene, og kniper det på plassen kan vi la butikkgodset stå igjen. Det er alltid kunden som skal få levering først, sier Hannestad.

Ahlsell har et stort utendørs lagerområde der blant annet kabeltromler oppgevares. Fra venstre: ass. driftssjef Jostein Remme, logistikkdirektør Odd Hannestad og driftssjef Hans Arthur Sandum. Foto: Øyvind Ludt.

De hemmelige tjenester

Til større kunder kan Ahlsell også levere andre typer tjenester, blant annet selvbetjente lagre i form av en container der kunden selv kan hente ut varer, samt et konsept som kalles Effektiv byggeplass. På byggeplasser bruker nemlig ofte fagfolk som elektrikere og andre altfor mye tid på å lete etter og hente materialer.

– Vi har et prosjekt bl.a. i Trondheim der vi bærer opp varene i etasjene i bygget og tar med avfall ned. Det elektrikeren er best på er å montere el-anlegg, og han er dyrere i drift enn portørene som bærer varer opp og ned, sier Hannestad. Dette blir vinn – vinn for alle.

– Entreprenøren vet jo hva som skal til hvilket rom. Egentlig er det bare for oss å få samlet så mye informasjon som mulig av kunden, så kan vi få verdi ut av den, legger han til.