Hjem Aktuelt Skreddersydde løsninger for ethvert behov

Skreddersydde løsninger for ethvert behov

10. august 2021

Mange forbinder heisautomater som en både svært plassbesparende og plukkeffektiv løsning av mindre komponenter. Men de kan også brukes til langt mer enn dette. Skreddersydde løsninger og kapasitet opp til hele 1 500 kilo per kassett har bidratt til at Norges desidert mest populære heisautomat, Compact, også benyttes i produksjonslinjer og i oljeindustrien. Den svenske produsenten Weland Lagersystem har funnet sin nisje i å tilby kundeoptimaliserte løsninger og med produkter som kjennetegnes med svært høy driftssikkerhet og lang levetid.

«Alt er mulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.»

Gnosjö er et lite tettsted i vestre Småland, og i vårt naboland er «Gnosjöandan» en vel innarbeidet og stereotyp beskrivelse på mennesker som både er driftige og oppfinnsomme og som dessuten har et stort nettverk. Legger man til personlige egenskaper som nøysomhet og gleden av å gjøre gode forretninger, så dekker man hele Småland i tillegg til at man kan trekke klare paralleller til vår hjemlige – og like stereotype – beskrivelse av sunnmøringer. Det har resultert i et stort antall industrivirksomheter i Gnosjö-området, som dessuten er kjent for aldri å svare nei til en forespørsel. I stedet finnes det alltid en annen virksomhet i nettverket som kan tre støttende til dersom man selv finner oppgaven umulig.

Norsk forretningsidé

Selv om Weland Lagersystem AB er en typisk Gnosjöbedrift, var det Jan Brekka, daglig leder i Nordverk Norge AS, som tok initiativet til å etablere forløperen til dagens virksomhet.

Historien strekker seg tilbake til 1992 og en teknisk messe i Paris hvor de amerikanske Promptus heisautomatene for første gang ble presentert i Europa. Etter messen fikk Jan Brekka agenturet for disse i Norge og Sverige, og kort tid senere ble det solgt åtte automater til Norsk Scania på Furuset i Oslo.

Noen år senere startet Nordverk et samarbeide med danske Handler for å utvikle en egen heisautomat. Dette resulterte i at Logimat så dagens lys, men det viste seg imidlertid etter hvert at maskinen hadde flere svakheter. Ideen om å bruke tannstangdrift fremfor kjede eller wire var i utgangspunktet god, men siden kassettene bare hadde én tannstang på hver side var stabiliteten på de første maskinene svært dårlig og som resulterte i mange driftsstopp. Det hele endte med at Jan Brekka og Nordverk Norge trakk seg ut av samarbeidet med Handler og i stedet tok første skritt mot en ny skandinavisk forbrødring – denne gang i Sverige og firmaet LGL i Smålandsstenar som Nordverk Norge i en årrekke hadde kjøpt mesaniner og reoler fra. Kunne ikke de gå sammen om en ny heis? Som sagt og foreslått, så gjort. Etter en svært grundig forstudie – der en velrenommert svensk ingeniør fikk som mandat å finne frem til den optimale teknologien til en heisautomat uten tanke på økonomiaspektet – var konklusjonen fortsatt tannstang, men med en vesentlig forskjell fra Logimat; det skulle være «firehjulsdrift». Med andre ord én tannstang i hvert hjørne av brettet, eller kassetten som Nordverk liker å benevne dem.

Produksjon i Nord-Europas lengste teglsteinsbygning

Det nye selskapet Compact Logistic System AB produserte sin første heisautomat rundt årsskiftet 1997/98 og produktene ble umiddelbart godt mottatt. Men selv om virksomheten gikk godt og alle piler pekte oppover, trengte selskapet sterkere økonomiske muskler for å komme seg ytterligere opp og frem. Redningen, for å si det slik, ble i beste Gnosjöanda et annet selskap i Smålandsstenar; Weland – Sveriges største produsent av gitterrister og også landets klart ledende aktør innenfor plate- og metallbearbeiding. Etter omfattende oppkjøp de siste 15 årene er det også hovedselskapet i et industrikonsern som omfatter hele 50 ulike selskaper. Weland var den gang, og er fortsatt, største underleverandør til heisautomatprodusenten som etter overtakelsen skiftet navn til Weland Lagersystem AB.

Et par mil nord for Smålandsstenar ligger Gislaved – som av mange fortsatt forbindes med den tidligere produksjonen av bildekk med samme navn og som også overtok norske Viking Dekk. Her hadde Gislaved oppført en fabrikk på over 600 meters lengde, kjent for å være Nord-Europas lengste bygning som er oppført i teglstein. Gislaved ble etter hvert kjøpt opp av Continental og produksjonen ble senere lagt ned. Den 70 000 kvm store og tidligere gummifabrikken stod lenge tom før den for noen år siden ble kjøpt opp av Welandkonsernet. Her disponerer Weland Lagersystem 10 000 kvm til utvikling, produksjon av delkomponenter og montasje av heisautomatene, i tillegg til at selskapet også produserer pall- og grenreoler og bjelker til messaniner. Resten av bygningen er for øvrig leid ut til en rekke ulike virksomheter, inkludert Continental som har sitt skandinaviske sentrallager her.

Norge er det største enkeltmarkedet

Vi ankommer Weland IndustriCentrum, som den store bygningen kalles, sammen med Nils Brekka. Han er fetter til Jan og salgssjef i Nordverk Norge, og det tar ikke lange tiden å forstå hvilke nære bånd det er mellom Weland Lagersystemer og Nordverk Norge og ikke minst hvilken respekt og anerkjennelse den norske importøren nyter i Welandsystemet. Men det er ikke så rart. Norge er deres viktigste enkeltmarked, større enn selv deres eget hjemmemarked som tross alt rommer langt flere industrivirksomheter enn man finner her i landet.

Nordverk Norge har både lengst erfaring med og er den klart ledende leverandøren av heisautomater på det norske markedet. Noen klar markedsandel tør ikke Nils Brekka gå ut med. Til det er tallgrunnlaget for dårlig, men han anslår den til å være på godt over 50 prosent. Det han imidlertid vet med sikkerhet er at selskapet totalt har levert over 500 heisautomater her i landet, hvorav Forsvaret med sine ca. 100 maskiner er deres desidert størst enkeltkunde.

Björn Karlsson, salgssjef i Weland Lagersystem AB, forteller at de har en normal årsproduksjon på ca. 100 enheter. Godt over halvparten av disse selges i Norge og i Sverige og har bidratt til at selskapet har nådd visjonen om å være den ledende leverandøren av heisautomater i Skandinavia. Selskapet er også i kraftig vekst i både Storbritannia og i Polen i tillegg til å ha fått innpass på såpass eksotiske markeder som Brasil, Mexico og De forente arabiske emirater. For noen år siden ble det også solgt flere maskiner i Spania, men i følge Karlsson domineres nå både det spanske, franske og italienske markedet av svært billige maskiner av ditto dårlig kvalitet fra lokale produsenter.

Høyt fokus på kvalitet og driftssikkerhet

I følge Björn Karlsson har Welandkonsernet en svært enkel og kortfattet filosofi; produktene skal «holde». Utfordringen for enhver selger er imidlertid at kvalitet koster, og Nils Brekka innrømmer at det tidvis kan være vanskelig å selge et produkt med en innkjøpspris som ligger over konkurrentene. Ser man imidlertid på livslengdekostnadene tjener man som regel alltid på å kjøpe kvalitet, nær sagt uansett hva slags produkt man snakker om.

– Det er ingen tvil om at vår driftsform med tannstang er kostbar, fastslår Brekka. – Fordelen for kundene er imidlertid høy driftssikkerhet og lang levetid ved at det aldri er behov for å stramme hverken kjedet, wiren eller tannreimen som andre produsenter benytter. På de første amerikanske Promptus som vi startet med garanterte vi 150 000 sykler. Hva Compact tåler vet vi faktisk ikke, men heisene i disse kan i hvert fall gå hundre ganger mer opp og ned. Eksempelvis går de første maskinene vi leverte i 1998 til daværende NKL på Langhus fortsatt like godt.

Nå er det imidlertid ikke planlagt vedlikehold som er den største årsaken til driftsstans på en heisautomat. Det er derimot skjevbelastning, og han trekker nok en gang frem deres tidligere erfaringer med Promptus som eksempel.

– Med disse visste vi at ni av ti driftsstopp skyldtes skjevbelastning og ubalanse på hyllene. Weland er den eneste produsenten med firehjulsdrift, og med én tannstang i hvert hjørne kan man teoretisk sett belaste kassetten maksimalt i det ene hjørnet uten at den vrir seg. Hvis man har en automat som driftes bare med en midtmontert rem, kjede eller wire på hver side, sier det seg selv at brukeren er nødt til å fordele vekten mye mer presist og balansert.

Selv om Compact kan vise til svært høy driftssikkerhet, har naturligvis både produsenten og Nordverk Norge en solid serviceorganisasjon i bakhånd. Her i landet er den basert på en kombinasjon av Nordverks egne serviceteknikere og et samarbeid med Seljelid Truckutleie som tar seg av alle Compactbrukerne på Vestlandet.

Både Brekka og Karlsson har fortsatt til gode å ta en utslitt Compact i innbytte. De kan imidlertid vise til en del bruktomsetning av velfungerende maskiner som blir til overs av ulike årsaker – eksempelvis ved at kunder flytter eller omorganiserer.

Bjørn Karlsson (t.v.) og Nils Brekka, salgssjefer i henholdsvis Weland Lagersystemer AB og Nordverk Norge AS, kan tilfreds konstatere at Compact heisautomater er klare markedsledere både på det svenske og norske markedet. 

Enkelt brukergrensesnitt

Nils Brekka forteller at kundene og deres bruksmønster grovt kan deles i to grupper; de som benytter heisautomatene som stand alone-maskiner som styres med en enkel PLS og den andre gruppen som kobler opp automaten med et WMS-system, mot eget ERP-system.

Karlsson legger imidlertid til at stand alone-maskinene har et enkelt artikkelhåndteringssystem innebygget (Weland Easy Storage – WES) som hjelper brukeren å finne frem til riktig artikkel.

Compact kan brukes opp mot alle forretningssystemene som finnes på markedet. Det er en kjent sak at mange av disse ikke har en logistikkmodul som er god nok, i hvert fall ikke til å styre lagerautomater. Da fungerer heisen kun som en lagerplass og man får eksempelvis ikke plukket i batch. De aller fleste brukerne velger derfor å plusse på WMS-modul. Maskiner som skal styres med en slik er utstyrt med Compact Talk som sikrer et grensnitt alle systemer enkelt kan koble seg opp mot. Her i landet tilbys i all hovedsak Logia WMS fra danske Logimatic til å styre heisene eller hele lageret for den saks skyld. På dette området avgjør kundene ene og alene.

Karlsson opplyser at heisautomatene kan utstyres med en rekke hjelpemidler for å effektivisere plukket, unngå feilplukk og bedre ergonomien. Som eksempler trekker han frem scannere, dataskjermer, fotpedaler, lysskinne og Pick-by-Light. Likeledes viser han til en praktisk plukkvogn som er utstyrt med en Put-To-Light lysskinne som hjelper operatøren å splitte batchplukket på korrekt måte. Den er utviklet av Logimatic, utstyrt med et innebygget batteri og leveres av Nordverk Norge.

Vinner på kundetilpasninger

Selv etter over 20 års intensiv markedsføring av heisautomater fra både Nordverk Norge og de øvrige leverandørenes side, forteller Nils Brekka at han titt og ofte møter logistikere som ikke vet hva en heisautomat er. De aller fleste er imidlertid godt klar over de generelle fordelene med at de kan redusere gulvarealet med opptil 90 prosent i forhold til småvarereoler, at plukkhastigheten kan økes tre til fire ganger, redusert feilplukk, bedre flyt, bedre ergonomi og et beskyttet miljø for godset.

– I tillegg til å ha bransjens bredeste standardsortiment, utvikler og skreddersyr vi automater helt etter kundens behov, forteller Karlson. – Dette har vi gjort med stort hell til flere firmaer i Norge, og spesielt innenfor offshoreindustrien eller på oljeplattformer er dette veldig spennende.

Blant Welands særegenheter trekker han frem at alle modellene deres kan bygges til å tåle hele 1 500 kilo per kassett. Likeledes er de helt alene om å tilby en heis som håndterer to kassetter samtidig som gjør at operatøren av Compact Twin aldri behøver å vente lenge før en ny kassett er fremme i plukkåpningen.

Compact Deep er en modell hvor kassettene har en dybde på 1 250 mm sammenlignet med 820 mm som er standard. Bredden på drøye 3,6 meter gjør at hver kassett har en flate på 4,5 kvm og er derfor skreddersydd for lagring av store og tunge komponenter og paller som må løftes av og på kassetten ved hjelp av kran eller truck. Brekka forteller at OneSubsea i Norge har gått til anskaffelse av to slike.

Weland Lagersystem har også ferdig utviklet flere andre spesialmodeller, som det riktignok ikke har blitt levert noen av. Foreløpig i hvert fall. Compact Multideep slår enkelt forklart flere heisautomater sammen ved at kassettene i flyttes både i vertikal- og horisontalplanet, og er beregnet for brukere som av ulike bygningstekniske grunner kun ønsker én åpning.

– En annen modell vi har stor tro på, og som snart vil bli lansert, er Compact Doubledeep. Den vil kunne erstatte to ordinære heisautomater, men krever bare 1,6 meter ekstra plass i dybden i forhold til tre meter hvis man skulle hatt en ekstra automat. Dessuten opereres den med bare én motor slik at brukeren vil spare energi, forklarer Brekka. Han legger til at den vil være perfekt for brukere som har en miks av høyfrekvente og lavfrekvente varer.

Et siste eksempel på en kundetilpasning som ennå ikke er satt i ordinær produksjon, er Compact Wide. Den har en bredde på hele syv meter og er tiltenkt brukere med langgods i reoler som ikke utnytter hele takhøyden.

Benyttes i produksjon

Mange forbinder lagerautomater først og fremst med plukk av små artikler. Både Karlsson og Brekka bekrefter da også at dette fortsatt representerer hovedbruken av heisautomatene. Som eksempler på store installasjoner trekker Brekka frem de tyvetalls automatene på marinebasen Haakonsvern der reservedeler til Sjøforsvarets fregatter er lagret, og en tilsvarende installasjon i Luftforsvaret til F16-deler. Karlsson skyter imidlertid stolt inn at den aller største konsentrasjonen av Compact heisautomater finnes i hjemlandet, rettere sagt på sentrallageret til den svenske Volkswagenimportøren som har hele 57 stykker i daglig bruk.

For å finne den mest eksotiske bruken, må man imidlertid tilbake til Norge og til Jøtul hvor heisautomater også spiller en sentral rolle i selve produksjonen. I tillegg til ti heiser som benyttes til ordinært plukk skal 16 stykker stå i tilknytning til hver sin industrirobot og hente frem og lagre ulike verktøy til disse, i tillegg til å lagre og ta frem råvarer og lagre varer som er blitt bearbeidet av roboten. Alt skjer automatisk og gjøres om natten uten at det er personell til stede. Løsningen er utviklet av Jøtul selv i samarbeide med Nordverk og har bidratt til å automatisere prosesser som tidligere ble gjort manuelt.

Weland AB

Ble etablert i 1947 som Vingmutter AB av Weland Andersson og sønnene Gösta og Sven-Åke. Selskapet spesialiserte seg fort på produksjon av gitterrister som er selskapets varemerke. Det kommer raskt til syne når man besøker hovedfabrikken i Smålandsstenar, der både møblementet i resepsjonen og samtlige skrivebord og øvrige kontorinnredning i hele bygget er laget av nettopp gitterrister.

Hos Weland er det meste stort, og i mange tilfeller også størst i europeisk sammenheng. Inkludert et nytt logistikkbygg som er under oppføring har bygget en grunnflate på hele 80 000 kvm. Det rommer ti ulike produksjonsavdelinger som totalt bearbeider ca. 20 000 tonn plater og 15 000 tonn coil i året.

I tillegg til å være største produsent av gitterrister i Sverige, produseres det også flere ferdige produkter som eksempelvis ulike trapper og rekkverk.

I løpet av de siste årene har det blitt stadig mer platearbeid i stål og aluminium. Selskapet har hele 16 ordinære laserskjæremaskiner og like mange rørlaserskjærere og er den største aktøren innenfor dette på det svenske markedet. I tillegg har selskapet gått til anskaffelse av to rørlaserskjærere som er Europas største og som kan behandle rør med opptil 500 mm diameter.

Til gods som er tykkere enn 20 mm benyttes for øvrig gass/plasmaskjæremaskiner (bildet). På vår raske rundtur i et miljø vi langt fra var helt familiær med, passerte vi også andre mer eller mindre ekstreme maskiner som eksempelvis en kantpresse med en kraft på 800 tonn som kan behandle materialer opp til 6,1 meters lengde og Europas største kombinerte stansemaskin med tilhørende enhet for plateknekking med hele 45 ulike verktøy.

De bearbeidede produktene er i stor grad underleveranser til svensk industri. Welands største enkeltkunde er Volvo Construction Equipment (VCE) i Arvika som produserer hjullastere. På selskapets lange kundeliste finner man blant annet flere av stortruckprodusentene i Småland og interntruckprodusenten BT i Mjölby.

Welandkonsernet

På 2000-tallet begynte Weland aktivt å kjøpe opp virksomheter, og i dag består konsernet av rundt 50 selskaper, hvorav fem utenlandske. Fellesnevneren er produksjon i stål, aluminium og plast, men konsernet består også blant annet av et reklamebyrå, et trykkeri og ikke mindre enn et skisenter i Ulricehamn! Weland AS på Frogner nord for Oslo er et salgsselskap som representerer hele konsernet unntatt heisautomatene.

Totalt omsetter Welandkonsernet for ca. to milliarder svenske kroner og har rundt 900 ansatte

Weland Lagersystem

ble etablert som Compact Logistic System AB i 1997. Selskapet ble overtatt av Weland i 2001 og skiftet senere navn til Weland Lagersystem AB. Hovedvirksomhetsområdet er produksjon av Compact heisautomater er, men i tillegg til en årlig produksjon av ca. 100 slike produserer Weland Lagersystemer også pall- og grenreoler og bjelker til mesaniner.