Mann trykker på skjermen til Blue Robot. Blå plastkasser i bakgrunnen. Foto.

Hjem Aktuelt Nordverk utvider med Blue Robot

Nordverk utvider med Blue Robot

10. mars 2022

Tekst: Henning Ivarsson, Tungt.no | Foto: Blue Robot.

Den kubebaserte løsningen til Blue Robot er spesielt myntet på små og mellomstore bedrifter. Foruten å være plassbesparende er plukkeprosessen opptil fem ganger så effektiv som tradisjonelt plukk.

Blue Robot AS ble etablert i 2018 og to år senere ble det første anlegget installert hos 3PL-aktøren Nettvarehotellet i Hærland.

Robotløsningen er spesielt myntet på små og mellomstore bedrifter. Blue Robot opplyser at det er «budsjettvennlig» og et typisk anlegg koster mellom 4 og 7 millioner kroner etter at det er ferdig installert og klart til drift. I tillegg skal service- og vedlikeholdskostnadene være langt lavere enn på andre automatiserte systemer. Foto: Blue Robot

Løsningen har ved første øyekast likheter med megasuksessproduktet AutoStore, men skiller seg ut fra dette ved blant annet at kassene ikke er plassert i en grid. Robotene som betjener disse beveger ser heller ikke på skinner, men henger i stedet i en gantry over kuben. Anlegget kan skreddersys etter kundens behov, fra 1.000 kasser i små kuber på 5 x 10 meter til over 35.000 kasser i kuber på 14 x 100 meter.

Robotløsningen er spesielt myntet på små og mellomstore bedrifter. Blue Robot opplyser at det er «budsjettvennlig» og et typisk anlegg koster mellom 4 og 7 millioner kroner etter at det er ferdig installert og klart til drift. I tillegg skal service- og vedlikeholdskostnadene være langt lavere enn på andre automatiserte systemer.

Arnor Jonasson, daglig leder i Blue Robot AS, påpeker at deres kubebaserte løsning både gir betydelig økt plukkeffektivitet og bedre utnyttelse av lagerplassen enn tradisjonelle lagre. Foto: Blue Robot

Viktig supplement til lagerautomater

Nordverk Norge har i snart 40 år levert lagerløsninger til et stort antall kunder. Selskapet er en av landets ledende leverandører av lagerautomater og påpeker at dagens marked er preget av økende krav om automatisering og effektivitet i vareflyt og lagerhåndtering.

Freek Broekman, markedssjef i Nordverk Norge, legger ikke skjul på at de har mistet kunder til AutoStore, spesielt hos kunder som har fem eller flere lagerautomater. Han legger til at de derfor har lett etter et nytt produkt og mener Blue Robot vil bli et godt supplement.

Spesielt gjelder dette for kunder med takhøyder på rundt fire meter hvor lagerautomater ikke er interessant, mens heisene fortsatt vil være aktuelle ved større takhøyder og til lagring av større produkter.

Blue Robot har utviklet et budsjettvennlig robotsystem for lagring og plukk (ASRS). Foto: Blue Robot

Knut Lakskjønn, daglig leder i Nordverk Norge, sier de har stor tro på lager-robotsystemet til Blue Robot og mener det vil være en meget god logistikkløsning for bedrifter som ønsker og krever effektivitet og automatisering.

– Vi gleder oss til å presentere og tilby løsningen til markedet. Nordverk vil med dette være en totalleverandør, og i tett samarbeid med kunder vil vi optimalisere vareflyten, fortsetter han.

Løsningen kan ligne på AutoStore, men skiller seg ut fra dette ved blant annet at kassene ikke er plassert i en grid. Robotene beveger ser heller ikke på skinner, men henger i stedet i en gantry over kuben. Foto: Blue Robot

Én av to salgspartnere

I januar ble det kjent at Inge S. Årstad AS i Sandnes var blitt valgt som Blue Robots første salgspartner. Nå er daglig leder Arnor Jonasson glad for også å ha fått med Nordverk på laget.

– De har en eksisterende kundemasse som er veldig riktig for oss, samt at de har lang erfaring i bransjen, sier Jonassen.

Freek Broekman opplyser at de to salgspartnerne får ansvaret for hver sin del av Sør-Norge, Inge S. Årstad i vest og Nordverk i øst, mens de vil dele på Nord-Norge. Han legger til at Nordverk i starten vil få full support av Blue Robot, men at de etter hvert vil kunne overta dette selv.

Kilde: Nordverk, Blue Robot