Hjem Aktuelt Nordverk Norge og NP Lien går sammen

Nordverk Norge og NP Lien går sammen

30. oktober 2018

Jan Brekka og Nils Petter Lien er skjønt enige om at de burde ha slått sammen selskapene sine allerede for mange år siden. Sammen utfyller Nordverk Norge AS og NP Lien AS hverandre på en god måte, og det eneste som mangler i sortimentet er en løsning som kan utfordre AutoStore. Men det kan fort bli en realitet.

Tekst og foto: Henning Ivarson | Tungt.no

Jan Brekka (66) og Nils Petter Lien (68) har langt flere likhetstrekk enn alderen og fargen på skjorten. Begge har svært lang fartstids i bransjen og etablerte egne selskaper i 1985: da forlot Brekka Høvik Stål hvor han hadde vært siden 1977 og startet Nordverk Norge. Lien sluttet i Gustav Borch-Nielsen hvor han hadde vært siden 1973 og startet N P Lien.

Nå har de solgt selskapene sine og må for første gang på flere tiår forholde seg til ansettelseskontrakter, men ser frem til litt roligere dager hvor de kan overlate administrasjon og daglig ledelse til andre og i stedet konsentrere seg om det de både synes er morsomt og er best på – å selge.

Konsortium

Da Jan Brekka besluttet å selge virksomheten sin, kontaktet han et par tre selskaper som kunne bistå med dette. Han endte opp med Eiger Corporate som brukte flere måneder på å finne potensielle kjøpere. Brekka forteller at de primært ønsket seg en industriell kjøper og flere aktører ble kontaktet.. Eiger kom imidlertid ikke i havn med noen og begynte derfor å se etter finansielle kjøpere.

Det hele endte opp med en konsortium bestående av tre investorer fra Eiger, fire utenfor Eiger, i tillegg til ettermarked- og serviceansvarlig Preben Steffenrud, markedssjef Freek Broekman og Jan Brekka selv. De åtte eierne som Eiger representerer har aksjemajoriteten i Nordverk Holding AS som ble etablert i mai i fjor. I forbindelse med salget ble det gjort avtale om at Brekka skulle fortsette som daglig leder til senest 31. august i år, men etter at rekrutteringen av ny daglig leder har tatt noe lenger tid enn forventet sitter han fortsatt i direktørstolen.

Gleder seg til nytt spennende produkt

Jan Brekka forteller at det har skjedd mye bra etter at selskapet fikk nye eiere.

– Det arbeides blant annet med å forbedre organisasjonen slik at den blir mer konkurransedyktig. Noe av strategien fremover er å styrke oss i Utkant-Norge på hele produktspekteret og jeg har anbefalt de nye eierne at man enten kjøper opp eller inngår allianser med forhandlere, sier Brekka, som opplyser at de svenske Compact heisautomatene lenge har vært selskapets viktigste produkt, men at deres ulike løsninger for dekklagring har blitt så populære at det er blitt deres nest viktigste produkt.

Heisautomatene er produsert av Weland Solutions – tidligere Weland Lagersystem som tidligere i år kunne melde at deres første helautomatiske produkt, Compact Dynamic snart vil bli lansert. Weland hevder at deres nytenking og automasjon vil «ta lagerhåndteringen til nye nivåer». Jan Brekka får ikke lov til å komme med noen detaljer, men gleder seg svært mye til at han og Freek Broekman kan starte salg og markedsføring av Compact Dynamic her i landet.

Kjøpe N P Lien i sommer

Mens det altså er heisautomater, dekkreoler og øvrige lagerreoler som er de viktigste produktene til Nordverk Norge, er det reoler, mesaniner, og verkstedinnredninger som teller mest for N P Lien. Selskapet var i mange år også store på lettvegger, men det er et produkt som nå er kuttet ut. Selskapet har de siste 30 årene hatt en fast stedlig representant i Nord-Norge og Forsvaret var lenge en svært viktig kunde.

Nils Petter Lien forteller at han fikk den første forespørselen om et eventuelt salg i februar, mars i år. Få måneder etter var selskapet blitt overtatt av Nordverk Holdning. Bakgrunnen til at salget skjedde så raskt var dels at han hadde pendlet mellom Lillehammer og Oslo i 34 år og kona som spurte om han snart hadde noen planer om å trappe ned. Men også fordi han trekvart år tidligere hadde solgt eiendommen han hadde hatt kontorene og lageret sitt i siden 1993 da han kjøpte halvparten av gamle Strømmen trevarefabrikk. Her skal Selvaag nå bygge 150 leiligheter og Lien må være ute av lokalene senest ved nyttår.

Felles lager på Skytta

N P Lien har nå flyttet kontorene sine fra Strømmen til Nordverk Norge i Oslo. Foruten Lien selv, fulgte to av hans medarbeidere og en av montørene over i den nye konstellasjonen. I tillegg er det blitt ansatt to nye medarbeidere som erstatning for de to som valgte å hoppe av karusellen.

Lageret som N P Lien hadde på Strømmen er flyttet til Skytta nord for Gjelleråsen der de har leid seg inn hos Ljungmann Engros. Disse lagerlokalene får naturligvis også Nordverk Norge benytte.

– Det er en stund siden vi hadde eget lager, så dette er en stor styrke for oss, sier Jan Brekka. – Det betyr for eksempel at vi kan levere palle- og småvarereoler på dagen.

Han legger til at også Nordverk Norge må flytte på seg etter hvert. Hele området ut mot Store Ringvei mellom Løren og Sinsen hvor de i dag har kontorer er kjøpt av Skanska som skal bygge boliger der og da kan det være aktuelt å samlokalisere kontorene med lagervirksomheten på Skytta.

– Vil N P Lien-navnet bestå?

– Det har naturligvis blitt diskutert og sannsynligvis vil Nordverk Norge og N P Lien bli fusjonert i løpet av neste år. Men N P Lien-navnet er svært godt innarbeidet og jeg vil formode at det vil bli ført videre på en eller annen måte, sier Jan Brekka

På reolsiden representerer N P Lien Mecalux mens Nordverk Norge representerer Feralco. Blir det noen endringer her?

– Ingen ting er bestemt, så foreløpig beholder vi begge merkene. På grunn av supplering og kundeservice vil vi uansett måtte ha begge merkene en god stund fremover.

Må ha noe å drive med

Vi innledet med å trekke frem en del likheter mellom Jan Brekka og Nils Petter Lien. Etter å ha solgt hver sin virksomhet er det ingen tvil om at de har tilstrekkelig økonomisk handlefrihet til å kunne trekke seg tilbake og nyte sitt otium som aktive pensjonister. Men ingen av dem er typen til det og begge fremhever at de vil ha noe drive med. I hvert fall så lenge de synes det er moro, gjør en god jobb, har helsen i behold og selvfølgelig at eierne vil ha dem.

De er også helt samstemte i hvor godt det skal bli å slippe presset som ligger på enhver daglig leder og som dessverre ofte medfører at jobben er det siste man tenker på når man legger seg og den første når man har våknet.

En tredje person som også ser frem til å trappe noe ned er Nils Brekka – fetteren til Jan og Nordverks andre markante ansikt utad. Når Nils nå snart runder 62 kommer han til å boligen sin på Brekka mellom Tvedestrand og Arendal som base.

Selv om de tre nå etter hvert tar ett skritt tilbake har de fortsatt en unik fagkunnskap som de nye eierne vil kunne ha glede av i lang tid fremover. Ett eksempel på det er at det var Nordverk Norge som – med unntak av AutoStore – nylig vant kontrakten på leveransene av all innredning til det nye sentrallageret til Bertel O. Steen på Berger.