Hjem Aktuelt Birger N. Haug – Rudsletta 24

Birger N. Haug – Rudsletta 24

01. september 2022

Tekst: Svanhild Blakstad, Bygg.no

Med sitt nye bilsenter på Rud i Bærum har Birger N. Haug fått samlokalisert tre avdelinger i et topp moderne bilanlegg.

Bilgiganten har bygget et effektivt og moderne bilsenter på 17.700 kvadratmeter sentralt i Bærum på Rud Hauger næringspark. Området består av et variert næringsliv med bilrelatert industri som største enkeltnæring.

Byggherre er Rudsletta 24 Eiendom, som eies 50-50 av Birger N. Haug Eiendom og Næringseiendom Holding – et eiendomsselskap forvaltet av Industrifinans. Totalentreprisen er utført av Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør, mens Arkitektene Astrup og Hellern har tegnet prosjektet.

Bilsenteret på Rudsletta er det tredje store bilanlegget Asker Entreprenør ferdigstiller for Birger N. Haug i løpet av få år. I 2016 sto entreprenøren for oppføringen av et anlegg i Røyken og i 2019 på Gardermoen.

Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no

Samlokalisering

Bilanlegget i Bærum ble overlevert 29. juli og åpnet dørene til de første kundene allerede 1. august. Med dette har Birger N. Haug fått samlokalisert virksomhetene på Vøyenenga, Nesbru og Rud og kan ta imot kunder til en nybilavdeling for sine egne merker Nissan, Hyundai, Subaru og MG, samt en betydelig bruktbilvirksomhet.

Daglig leder Erik Heiberg i Birger N. Haug Eiendom opplyser at blant annet Skanska-selskapet Entreprenørservice tidligere har drevet sin virksomhet på den 15 mål store tomten.

Det er fjernet tre eksisterende bygg fra eiendommen i forkant av at entreprenøren begynte sitt arbeid, og det ble gjort i en egen entreprise ved Øst-Riv.

Grunnarbeidene startet i februar 2021, og prosjektleder Øyvind Gran i Ø.M. Fjeld Asker Entreprenør kan fortelle om et omfattende arbeid.

– Vi har tatt ut 40.000 kubikkmeter med stein og løsmasser, og så har vi hatt jordforankring på sør- og østsiden av tomta. Bygget er delvis fundamentert til fjell og delvis på stålkjernepeler, sier Gran til Byggeindustrien.

Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no
Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no

Blått tak

Montasjen på råbygget startet i juni samme år, og til jul var bygget tett. Det er et prefabrikkert betongbygg med utvendig sekundærstål og Paroc-elementer. Taket er et såkalt blått tak med blueproof-system, som sørger for effektiv vannfordrøyning og overvannshåndtering ved store nedbørsmengder.

Bygget er på tre plan og rommer en nybilhall på cirka 2600 kvadratmeter, bruktbilavdeling på 3800 kvadratmeter og verksted på 3500 kvadratmeter. I tillegg rommer bygget blant annet dekklager, vaskehaller, klargjøringsavdeling, kundemottak, kontorer, garderober, lager og kantine.

Verksted og dekklager ligger på plan 1, sammen med kundemottak. Dekklageret har plass til 15.000 dekk og strekker seg over to plan.

I plan to og tre er det salg av nybil og bruktbil, og disse arealene har egne innganger. Anlegget har stor parkeringskapasitet, med totalt 250 plasser, både i egen parkeringskjeller og utendørs.

Dekklageret har plass til 15.000 dekk og strekker seg over to plan.

Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no
Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no

Egen strømproduksjon

Bygget er sertifisert BREEAM Good og har blant annet et solcelleanlegg på taket med en årlig energiproduksjon på 165.000 kwH. Bygget er knyttet til fjernvarmeanlegg, som var et krav fra Bærum kommune.

– Som byggherre har vi vært opptatt av miljøet og av energiforbruket i prosjektet – noe som har ført til spennende og innovative løsninger. I ventilasjonsaggregatene er det integrerte varmepumper og det er prognosestyrt gatevarme hvor værprognosen hentes fra yr.no. I tillegg er det en avansert bygningsautomatikk for å styre lys, varme og kjøling på en mest mulig effektiv måte, sier daglig leder Erik Heiberg i Birger N. Haug Eiendom.

Både han og Øyvind Gran innrømmer at det har vært noen utfordringer i byggeperioden.

– I likhet med andre entreprenører har vi fått merke konsekvensene av pandemi og krigen i Ukraina, noe som har påvirket både bemanning og utstyr. Spesielt har det siste trekvart året med usikkerhet og leveranseproblematikk vært krevende, men vi klarte likevel å overlevere til avtalt tid, sier Gran.

Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no

Hensynssone

I rammetillatelsen fra Bærum kommune var det også noen begrensninger, blant annet en hensynssone for å ivareta biologisk mangfold på sør- og østsiden av bygget. Her måtte entreprenøren trå varsomt og sørge for at ikke noe vegetasjon ble hugget ned eller skadet mens arbeidene pågikk.

– Akkurat det har vært litt utfordrende, spesielt når det gjelder tilkomst. Det var ikke lov å knekke så mye som et strå, men vi klarte å løse det. Bygget er maksimert i forhold til tomta, og vi toucher byggegrensa både i sørøst og nordøst, sier Asker Entreprenørs prosjektleder.

Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no

– Dere har bygget to bilsenter for byggherren fra før. I hvilken grad har dere trukket veksler på det?

– Alle tre byggene ligner på hverandre og er basert på samme prinsipper. I bilanlegg er det store spenn med færrest mulig søyler. I dette prosjektet har vi spenn som er helt opp til 15 meter lange, hvor vi har brukt HD 400 dekker. Bil er plasskrevende og da handler det om å få til store, åpne lokaler – og det synes jeg vi har vi fått til, sier Gran.

Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no

Prosjektingeniør Andreas Aas opplyser at det har vært en sorteringsgrad på 94 prosent under byggeperioden.

– Dette er vi veldig godt fornøyd med, og det at vi har greid å oppnå så høy sorteringsgrad skyldes blant annet at vi har hatt plass til å ha tilstrekkelig med containere med ulike fraksjoner på byggeplassen, sier han.

Utendørs bygges det en miljøstasjon med to komprimatorer og seks kontainere, som legges delvis under bakken.

– På et bilsenter er det mye spesialavfall, som batterier, spraybokser og mange ulike væsker. Også her legges det opp til høy sorteringsgrad med egne kontainere, mens spillolje blir samlet i egen tank, sier Heiberg.

Bygget skal offisielt åpnes i slutten av august. De nærmeste tre månedene skal det væreprøvedrift.

– Det var tett mellom overlevering og full bruk av bygget, og det vil alltid være en del ting man må teste ut i starten. Nå skal vi bruke denne perioden til rette opp det som måtte være nødvendig, sier Øyvind Gran.

– På dette prosjektet har vi lagt listen høyt, og det har vært et veldig godt samarbeid og god dialog med entreprenør underveis. Det er veldig mye som har gått seg til og blitt løst underveis i prosessen, og vi er svært godt fornøyd med sluttresultatet, avslutter Erik Heiberg.

Birger N. Haugs nye bilsenter. Foto: Bygg.no