Hjem Aktuelt Seks suksesskriterier

Seks suksesskriterier

10. august 2021

Karsten Bangshaab, adm. direktør i Logimatic, viste til PwC-rapporten som konkluderer med at bruk av teknologi øker sjansen for økonomisk suksess.

Foto: Glenn Lund

– Det er visse kjennetegn som går igjen for de bedriftene som har best Supply Chain og logistikkoperasjoner.

Det konstaterte Karsten Bangshaab, adm. direktør hos den danske WMS-leverandøren Logimatic, under Nordverk Norges lagerseminar i Fredrikstad 29. mai.

Sammen med den danske WMS-leverandøren holdt Nils Brekka & Co i Nordverk Norge et heldagsseminar på Quality Hotel i Fredrikstad med påfølgende omvisning ved Jøtuls produksjons- og lagerlokaler på Kråkerøy. Sistnevnte investerte tungt i de to førstnevntes lagerløsninger da de bygde nytt lager for et drøyt år siden.

PWC-undersøkelse

Bangshaabs uttalelser har bakgrunn i en nylig utgitt rapport fra PricewaterhouseCoopers (PwC), et av verdens ledende revisjons- og rådgivningsselskaper. Rapporten, Global Supply Chain Survey 2013, trekker noen konklusjoner fra de 503 lederne som har deltatt i undersøkelsen. Bangshaab viser til de seks hovedkonklusjonene som kjennetegner de virksomhetene som gjør det best på området.

1. Logistikken løftes opp på det strategiske plan, med kontinuerlig optimering av prosesser og leveringsevne.

2. De fokuserer på leveringsservice, omkostningsreduksjon og fleksibilitet.

3. De tilpasser logistikk og prosesser til kundekrav i de forskjellige segmenter, under mottoet av «One size doesn’t fit all».

4. De outsourcer gjerne, men beholder kontroll over strategiske kjernefunksjoner.

5. De investerer i forbedringer i forsyningskjeden. Dette kan for eksempel være å øke fleksibilitet, reaksjonsevne og leveringspresisjon, mens de reduserer kostnader, risiko og kompleksitet.

6. De benytter teknologi som verktøy for å effektivisering.   

Etablere gode vaner

Nils Brekka, salgssjef i Nordverk Norge, har levd tett med reoler og lagre siden midten på 70-tallet. Han kunne fortelle om viktige suksessfaktorer for de som lykkes med å optimalisere lagerdriften.

– Det handler i stor grad om å skape «gode vaner». Man må utnytte ressursene man har best mulig og man må hele tiden søke å arbeide smartere. Og har man foretatt endringer på lageret er det viktig å innarbeide de gode vanene og rutinene med en gang, før uvanene får fotfeste, sa han.

– Jeg vil også råde de som har planer om å gjøre store lagerendringer om høste lærdom av andre. Ikke bare de som har hatt suksess, men like viktig er det å ta lærdom av de som har feilet, sa Brekka.