Hjem Aktuelt Hotell i særklasse

Hotell i særklasse

27. september 2016

Med en kapasitet på drøye 32.000 dekk er det nye anlegget til Mitt Dekkhotell på Økern i Oslo Skandinavias største. – Den planlagte utvidelsen til i alt 64.000 dekk vil gjøre dekkhotellet til det største i Europa, forteller gründer og styreformann Erik Jacobsen. Han er så langt svært godt fornøyd med det nye lageret som benytter landets lengste mobile reoler på hele 47 meter.

Begrenset lagringskapasitet i boligen og ønsket om å slippe håndteringen av tunge og skitne hjul to ganger i året, er noen av årsakene til at stadig flere av oss velger å sjekke inn på ulike typer dekkhotell.

Nordverk Norge er ett av de tre selskapene som står for de aller fleste leveransene av dekkreoler her i landet. Daglig leder Jan Brekka hevder at de har høyest markedsandel og forklarer dette med at de kan tilby alle typer dekklagringsløsninger. I tillegg til faste reoler omfatter sortimentet også manuelt betjente og elektrisk drevne mobile reoler. Alle reoltypene kan dessuten leveres for både stående og liggende hjul, men Brekka opplyser at økt fokus på ergonomi og HMS har medført at de aller fleste leveransene deres er for liggende hjul som ikke krever noe manuell håndtering inn og ut av reolene.

Fant det ideelle bygget etter fire år

Erik Jacobsen har et langt virke i bilbransjen. I 2007 etablerte han Mitt dekkhotell på Røa i Oslo som har en kapasitet til ca. 4.000 kunder, i hovedsak private. Fire år senere etablerte Mitt Dekkhotell seg også på den andre siden av byen. Det skjedde gjennom en overtakelse av Dekksenteret G8 fra Bertel O. Steen og som Nordverk Norge i sin tid hadde innredet. Virksomheten ble raskt flyttet bare noen få hundre meter fra Gladengveien og inn i Bertrand Narvesens vei der Jacobsen hadde funnet mer egnede lokaler. Nordverk stod for både flyttingen og etableringen av et effektivt smalgangslager for ca. 20.000 dekk i de tidligere lokalene til Tiedemanns tobakksfabrikk. Etter hvert ble det kjent at området skulle omreguleres til boliger og Jacobsen måtte se seg etter nye egnede og søylefrie lokaler. Etter lang leting ble han til slutt bønnhørt og i mars flyttet virksomheten inn i 5.000 kvm nyoppussede lokaler på Økern, nærmere bestemt i det tidligere lageret til dagligvaregrossisten K. Ekrheim, tett inntil Østre Aker vei.

Norges lengste mobile reoler

Selv om Nordverk Norge hadde hatt tidligere leveranser til Mitt Dekkhotell var det likevel ingen selvfølge at de ville bli valgt på nytt. Men selskapet vant anbudskonkurransen og i samråd med Erik Jacobsen falt man raskt ned på at lageret i første omgang skulle baseres på elleve mobile reoler. Sammenlignet med smalgangslageret på Ensjø ville det gi plass til 33 prosent flere dekk på samme flate, og for å utnytte arealet maksimalt ville det være gunstig at de var hele 47 meter lange. Med slike lengder er det lett å oppnå en «slangeeffekt» og Nordverks faste leverandør av mobile reoler var ikke i stand til å levere dette. I stedet foreslo de å splitte vognene i to, men det ville bli kostbart. Løsningen ble det tsjekkiske selskapet Kredit. Det var fullstendig ukjent for Jan Brekka, men som raskt overbevist av selskapets svært solide referanseliste.

Hver vogn er utstyrt med doble reoler for stående dekk, hovedsakelig i seks høyder. I tillegg til disse er lageret innredet med to faste reoler og har en samlet kapasitet på 8.016 sett, tilsvarende drøye 32.000 dekk.

– Dette er det største dekklageret i Skandinavia, fastslår Jacobsen stolt. – Men vi har konkrete planer for en utvidelse til over 16.000 sett og da blir det størst i Europa, legger han til.

Jan Brekka er på sin side stolt over at de elleve mobile reolene på 47 meter er de lengste som er blitt levert i Norge. Han forteller at systemet kan kjøres både hel- og halvautomatisk i tillegg til manuelt. Åpningen kan selvfølgelig fjernstyres fra truckene og sikkerheten ivaretas godt gjennom fotoceller som til og med registrerer hvor mange trucker som er inne i reolgangen. Anlegget opererer helt lydløst og Brekka fremhever at både akselerasjonen og retardasjonen av reolene er silkemyk uten antydning til rykk.

 Jan Brekka er stolt over å ha levert landets lengste mobile reoler. Erik Jacobsen er ikke mindre stolt over å ha etablert Skandinavias største dekkhotell.

Kapasitet på 250 biler om dagen

Brukerne av Mitt Dekkhotell på Økern blir tatt imot på et stort og flott kundemottak, delikat innredet med behagelige sittegrupper. Her kan de enten slappe av og nyte en kopp kaffe eller jobbe på en Mac som er tilgjengelig. Men det er ikke lange oppholdet de får der.

– Målet er selvfølgelig at kundene skal sitte her kortest mulig. Vi er raskest på byttingen som ikke skal ta mer enn 15 minutter, sier Jacobsen.

Han forteller at de har en normal kapasitet på å bytte hjul på 250 biler om dagen, men at de kan gå opp til 300.

Hos Mitt Dekkhotell lagres dekkene stående. Årsaken til det er dels en fornuftig gjenbruk av de samme reolene som var på Ensjø og som ble supplert med nye fra franske Feralco, men først og fremst fordi selskapet foretrekker denne lagringsformen.

– Ja da, jeg vet godt at liggende lagring er blitt svært populært, men vi er ikke så glade i det. Vi kommer derfor til å velge stående lagring også på det tredje store lageret som vi har under planlegging, opplyser Jacobsen, som på nåværende tidspunkt ikke vil si noe mer om akkurat det.

Håndteringen av hjul inn og ut av reolene skjer ved hjelp av to Jungheinrich plukktrucker som ble tatt med fra Ensjø. De er utstyrt med en plattform på gaflene og som hjulene kan rulles direkte over på uten behov for løft av nevneverdig grad. Alt er strekkodebasert, og i tillegg til hvert enkelt hjul blir også bilen de tilhører utstyrt med en strekkodeetikett.

Hjul som tas ut av lageret plasseres først i noen plukkhyller rett i nærheten av løftebukkene og trilles videre dit ved hjelp av dekktraller når jobben skal utføres. Hjul som skal lagres går først gjennom en dekkvaskemaskin. Deretter gjennomgår de en grundig inspeksjon der statusen på dem blir registrert i IT-systemet før de til slutt legges inn i reol.

Egenutviklet IT-løsning

For å oppnå en best mulig rasjonell drift og kundeoppfølging er naturligvis også dekkhotellaktører helt avhengige av gode IT-løsninger. Nordverk Norge tilbyr Däckdata fra svenske Compilator, men Mitt dekkhotell benytter sin egen programvare som har vært under konstant utvikling siden etableringen på Røa. I tillegg til å gi full kontroll over lagrede hjul, sørger den innebygde CRM-funksjon for en god kontakt med kundene som blant annet blir automatisk innkalt til timebestilling.

– På høstparten er det svært mange som ikke tenker på hjulskift før første dag med snøfall, og de setter derfor pris på at vi tidlig minner dem om dette. Et par måneder før innkallingen til hjulskift kontakter vi de kundene som bør skifte dekkene sine. Da opplyser vi om tilstanden og de aller fleste følger våre råd, sier Jacobsen, som legger til at de tilbyr alle premium-merker til svært gunstige priser. Salg av dekk skjer for øvrig også gjennom en egen nettbutikk.

Stille før stormen. Bak veggen skimtes noen av de elleve mobile reolene som strekker seg 47 meter bakover i bygget.

På Økern er det blitt investert hele fem millioner kroner i et brannsikringsanlegg som skumlegger hele dekklageret i løpet av bare fire minutter. 

I en annen del av lokalene finner man flere lakkbokser til selskapets Mikrolakkavdeling som tilbyr mindre utbedringer i konkurranse med bilforhandlere og lakkverksteder.

Høyt fokus på brannsikkerhet

Til tross for gode lagringsrutiner, raske dekkskift og gunstige priser, er det likevel på brannsikkerhetssiden at Jacobsen sier de virkelig skiller seg ut fra flesteparten av konkurrentene.

– Med unntak av noen seriøse bilforhandlere slurves det voldsomt på dette området. Før vi endte her på Økern slo jeg fra meg flere lokaler fordi det ikke var mulighet for brannsikring av dem, men som andre aktører flyttet rett inn i. Svært mange i denne bransjen gir rett og slett blaffen, hevder Jacobsen.

På Økern er det blitt investert flere millioner kroner i et anlegg som skumlegger hele dekklageret i løpet av bare fire minutter med 26 kanoner på veggene. – Ingen andre dekkhotellkjeder har gjort noe tilsvarende, hevder Jacobsen, som legger til at anlegget deres er av samme type som blant annet benyttes i flyhangarer.

Flere tilleggstjenester

Opprinnelig hadde Erik Jacobsen tenkt å få leid ut det arealet som er avsatt til en utvidelse av dekklageret. I stedet klekket han ut et nytt forretningsområde for Mitt dekkhotell; klargjøring av nye biler. Selskapet har inngått en avtale om klargjøring av 2.500 slike og har i den anledning investert i en stor poleringsmaskin.

Men også for vanlige kunder tilbyr Mitt Dekkhotell på Økern flere tilleggstjenester. I forbindelse med dekkomlegging kan det også utføres felgretting og foreta rens og etterfylling av klimaanlegg.

I en annen del av lokalene finner man flere lakkbokser til selskapets Mikrolakkavdeling som tilbyr utbedringer av mindre lakkskader. Nytt for selskapet er at de også er blitt et Ditec-senter som tilbyr lakkbeskyttelse. Anlegget på Økern rommer også en bilvaskemaskin hvor dekkhotellkundene får 50 prosent rabatt.

Mange nye brukere i løpet av høsten

Selv om det er blitt etablert en rekke dekkhotell her i landet de siste årene, synes markedet langt fra å være mettet. Jan Brekka forteller at de for tiden har mange tilbud på dekkreoler ute. Med unntak av Mitt Dekkhotell er han av den oppfatning at rene dekkhoteller ikke lenger er like mye i skuddet som tidligere. De fleste forespørslene kommer nå fra bilforhandlere som ser verdien av å trekke kundene inn i lokalene sine to ganger i året i tillegg til den årlige verkstedbesøket.

Mens anlegget på Røa stort sett betjener privatkunder, er innslaget av storkunder betydelig på Økern. Erik Jacobsen vil ikke nevne navn, men forteller at de betjener både biluteleieselskaper, større flåteeiere og enkelte bilforhandlere som har funnet det mer lønnsomt å inngå en avtale med Mitt Dekkhotell fremfor å bygge opp et tilsvarende selv.

I løpet av høsten regner Jacobsen å få inn mellom 2.500 og 3.000 nye kunder fra privatpersoner, bilforhandlere og firmaer med egen bilpark. I tillegg kan han helt sikkert se frem til en stor pågang med enda flere privatkunder etter hvert som de mange tusen leilighetene som bygges i nærmiljøet blir ferdige. Mange borettslag nekter beboerne å lagre dekkene i garasjeanlegget, men det er fortsatt fritt frem å ha dem i kjellerboden. Da svenske myndigheter forbød dette ved lov eksploderte etterspørselen etter dekkhotelltjenester i vårt naboland. Uansett om norske myndigheter innfører et lagringsforbruk av dekk eller i ei, er det jo ikke særlig praktisk å ha fire store hjul i en liten kjellerbod på fem kvadratmeter.