Hjem Aktuelt Bortskjemt med heisautomater

Bortskjemt med heisautomater

09. august 2021

TTS Marine AS har god erfaring med heisautomater og fordelene med disse var i mange år en ren selvfølge for selskapet. I forbindelse med at de skulle byttes ut med nye, måtte alt plukk foretas manuelt en periode og det var først da de forstod hvor effektiv og plassreduserende en heisautomat egentlig er. Nå utnytter selskapet fordelene med tre nye Compact Lift som er enda mer effektive enn det de fem gamle var. Én av disse var heis nummer 500 som er levert av Nordverk Norge.

TTS Marine har hovedkontor i Kristiansand og som navnet tilsier er selskapet en del av det internasjonale konsernet TTS Group som utvikler og leverer håndteringsutstyr for marine- og offshoreindustrien.

Selskapet er konsernets kompetansesenter innen ettermarkedet for sylindertoppede kraner og daviter, og tilbyr service, inspeksjon, vedlikehold, opplæring, ombygging og reservedeler dette. I tillegg er selskapet ansvarlig for utvikling og leveranser av daviter, hydrauliske pullerter og ulike arbeidsplattformer.

Større ombygginger og oppgraderinger blir foretatt på verkstedet i Kristiansand, men ordinære service- og inspeksjonsoppdrag blir naturligvis foretatt om bord hos brukeren.

– Hva gjør dere med delene som trengs til serviceoppdrag på et skip som eksempelvis ligger til kai i den persiske gulf?

– Helt enkle deler blir ofte anskaffet lokalt, men det aller meste blir kjøpt inn av oss og sendt fra Kristiansand. Dette er dels på grunn av toll og moms, men også fordi mottaker da mottar en samlet forsendelse fremfor å måtte forholde seg til en rekke avsendere, forteller innkjøpssjef Håvard Simonsen.

Han legger til at etterspørselen etter service- og reservedeler er temmelig stabil og at det det således ikke er noen store utfordringer å balansere lageret.

– Vi benytter mye standardkomponenter og disse er det korte leveringstider på. De litt mer spesielle delene har naturlig nok lengre leveringstider og da er det som regel krise hver gang, sier han med et smil.

Fra fem til tre automater

Lageret til TTS Marine i Kristiansand rommer rundt 10.000 ulike artikler. Rundt 6.500 av disse var tidligere lagret i fem Hänel heisautomater, mens resten lå på paller.

Simonsen forteller at de hadde gode erfaringer med automatene de hadde hatt i femten år, men i fjor konstaterte de at alderen begynte å gjøre seg gjeldende. For noen måneder siden ble de erstattet med tre nye.

Leveransen av tre Compact Lift heisautomater til TTS Marine var i utgangspunktet ikke nevneverdig spesiell for Nordverk Norge. Som den klart ledende leverandøren av heisautomater her i landet, håndterer selskapet en rekke slike i løpet av et år. Likevel passerte Nordverk Norge en markant milepæl med denne leveransen da den inkluderte heisautomat nummer 500 som selskapet har levert på det norske markedet.

Forut for leveransen forteller Håvard Simonsen at de naturligvis innhentet anbud fra flere leverandører.

– Vi fikk blant annet et tilbud om en oppgradering av de tidligere automatene. Det var imidlertid en del funksjoner på disse som vi ikke var så fornøyd med og vi oppfattet Compact Lift som litt mer fleksible på enkelte områder, sier Simonsen, som mener de kjørte en ryddig prosess for å finne det produktet som passet dem best.

– Det er langt fra rettferdig å sammenligne femten år gamle automater med nye, men føler dere å ha oppnådd en stor gevinst?

– Ja, det synes jeg. De nye er blant annet både raskere og mer stillegående. De har også en større hyllebredde og på den måten får vi utnyttet plassen i hver maskin på en bedre måte.

Til tross for at fotavtrykket på de tre nye heisautomatene er en halv meter kortere enn de fem gamle, har TTS Marine oppnådd en betydelig kapasitetsøkning. Salgssjef Nils Brekka i Nordverk Norge forklarer det med at alle heisautomater er blitt vesentlig mer kompakte i løpet av de siste femten årene, men hevder samtidig at det er nettopp Compact Lift som best utnytter plassen inne i tårnene. Han legger til at det i seg selv taler for å anskaffe nye heisautomater fremfor å oppgradere gamle.

Lageret til TTS Marine rommer ca. 10.000 artikler. De nye heisautomatene betjenes fra rommet man kan skimte inn til venstre i bildet. Tidligere var det en trang reolgang mellom automatenes bakvegg og første pallereol. Nå er den flyttet inntil bakveggen slik at man har fått en fått en ekstra bred og fin reolgang.

TTS Marine er konsernets kompetansesenter innen ettermarked, service, inspeksjon og opplæring av rundt 4.000 skipskraner i tillegg til offshoreutstyr, daviter og annet redningsutstyr. 

Plukker opp til 20.000 linjer per år

De tre heisautomatene er styrt av Logia WMS fra danske Logimatic som både heisautomatprodusenten Weland Lagersystem og Nordverk Norge har hatt en langvarig samarbeid med.

Også de fem tidligere Hänelautomatene var styrt av Logia, og dette bidro til at integrasjonen mot TTS Marine sitt overordnede forretningssystem Microsoft AX gikk svært knirkefritt.

Simonsen forteller at automatene benyttes til plukk av både deler til planlagte serviceoppdrag ute og interne ombygginger på verkstedet.

– Vi har også noe intern produksjon hvor mye av delene ligger i heisautomatene. De går derfor jevnt og trutt hele dagen, sier han, og legger til at det per år er snakk om mellom 4.000 og 4.500 plukklister og 17.000 til 20.000 linjer totalt. Totalt er det imidlertid ca. 80.000 transaksjoner i året og tilkjennegir at det også går mye utenom automatene.

– Vi har nå fem mann på lageret og som skal kunne gjøre alt, forteller Simonsen. – I tillegg har også montørene på verkstedet mulighet til å betjene automatene og ta ut deler manuelt eller fra plukkliste.

– Virksomheten er kanskje ikke så stor at dere har vurdert å bytte ut plukklistene med håndterminaler?

– Jo, min kollega som er ansvarlig for forretningssystemet her på huset har begynt å lukte på den ideen. Det blir i så fall via en add-on til Microsoft som ser veldig bra ut, men det er ennå ikke helt ferdigvurdert.

Legger samme vare på flere lokasjoner

Driftsavbrudd på en heisautomat kan fort skape problemer for mange brukere. Det kan imidlertid elimineres ved å spre identiske artikler på flere hyller og også på flere automater hvis man har det.

– Det er en av årsakene til at vi helt bevisst har valgt å legge samme vare på flere lokasjoner. Ryker en heis så vil vi likevel klare oss, sier Simonsen.

– Det du sier nå er også veldig viktig for å oppnå en best mulig fyllingsgrad i heisene, tillegger Brekka. – Hvis du har en lokasjon på la oss si 40 x 40 cm og den er fylt opp av én liten gjenstand så er hele lokasjonen beslaglagt. Da hadde det vært bedre å lage fire små lokasjoner på det området. På den måten frikobler man hele tiden og får nye lokasjoner å fylle inn i. Det oppnår man med å spre artiklene både på flere hyller og på flere heiser. Vi ser dessverre veldig ofte at kunder legger alt på én plass og bruker hele hyllen til en artikkel.

Høy driftssikkerhet

Håvard Simonsen legger ikke skjul på at driftssikkerhet og servicegrad stod sentralt da de skulle velge nye heisautomater og gjennomførte derfor en del referansesjekker.

– Vi hevder jo selv at heisene våre er svært driftssikre, men kan også vise til flere frittstående forståsegpåere som har analysert produsentenes ulike driftsformer og konkludert med at Welands løsning med tannstang i hvert hjørne har en helt annen driftsstabilitet og lengre levetid enn automater med kjede- og wiredrift, sier Brekka, som legger til at de første Compact Lift ble levert for sytten år siden.

– De går fortsatt like godt og dermed kan vi fortsatt ikke si med nøyaktighet hvor lenge de faktisk vil vare.

Nordverk Norge har serviceteknikere fast stasjonert i Oslo og i Bergen. Resten av landet dekkes med bil eller fly ut fra disse to stedene, og den korte avstanden til Kjevik medfører en rask responstid dersom det skulle skje noe alvorlig med heisautomatene til TTS Marine.

– Foreløpig har vi bare nøyd oss med litt telefonsupport. Så lenge vi som bruker er kjent med systemet har det gått helt greit på den måten, sier Simonsen.

Brekka anslår at 19 av 20 hendelser enten ordnes på denne måten eller at heisene fjernstyres av en tekniker som har direkte oppkobling via server.

Hektisk overgangsperiode uten heiser

Med over femten års erfaring med heisautomater hadde alle fordelene slike gir med tanke på ergonomi, plukkeffektivitet og plassbesparelse nærmest blitt en selvfølge for TTS Marine. Simonsen og medarbeiderne hans fikk det derfor både tøft og tungt i perioden fra de gamle heisene var tømt og til de nye var operative.

– Vi begynte å tømme heisene én til to måneder før de ble revet. De rundt 6.500 artiklene det var snakk om ble plassert på rundt 70 paller som var inndelt i små rom. Overgangen til å plukke helt manuelt var en stor utfordring, men vi klarte oss gjennom denne perioden med det faste personalet vårt som gjorde en helt sinnsyk innsats, sier Simonsen som også selv bidro i plukkarbeidet.

Bare to uker før de nye heisautomatene skulle monteres fant TTS Marine ut at de ikke hadde 400 volt på lageret slik de trodde de hadde. Men Nordverk skaffet trafo på rekordtid.

– Ja, det er viktig å huske på alt, sier Brekka som har en smule erfaring med den problemstillingen. – Etter at Håvard & Co hadde tømt de fem heisene helt, hadde vi en helg på oss til å få dem revet, kildesortert og bortkjørt. Det var en spennende og intens prosess, men det gikk veldig greit. Etter det startet vi monteringen av de nye som var operative påfølgende søndag.

Ole Brumm-WMS

– Etter å ha trykket på knappen mandag morgen satt vi nesten bare og måpte: alt fungerte tilnærmet perfekt, sier Simonsen. – Selvfølgelig var det noen små bugs som måtte fikses, men selve linken mot AX fungerte 100 prosent. Den danske konsulenten fra Logimatic har svært lang erfaring med Logia WMS og viste seg fort både å være en uvurderlig mann og samtidig veldig grei å jobbe med.

– Så for Logimatic var det en relativt enkelt jobb å tilpasse Logia WMS fra Hänel til de nye Compact Liftene fra Weland Lagersystem?

– Ja, det var det og de hadde nok garantert brukt noen flere timer på å fikse opp i det gamle.

Deretter startet den møysommelige jobben med å fylle opp heisene – et arbeid som ennå ikke helt er avsluttet. Fortsatt står det en del kasser igjen på gulvet og som minner om hvor tungvint det var da alt måtte plukkes manuelt.

– Hvorledes fylte dere opp heisene fra scratch? Var det basert på egne erfaringer om blant annet å spre identiske artikler eller stolte dere fullt og helt på Logia WMS?

– Begge deler. Vi kan styre det litt selv og blant annet tvinge sammen tilknyttede artikler. Men i utgangspunktet er det FIFO, og når en kasse er tom er den ledig for en ny vare, forklarer Simonsen.

– En av fordelene med Logia er nettopp dette Ole Brumm-prinsippet: ja takk, begge deler. Man kan kjøre fast lokasjon og man kan kjøre flytende, noe fast og noe flytende – akkurat slik kunden ønsker. Det er det ikke så mange datasystemer som tillater. De pleier jo å være rimelig firkantede, avslutter Nils Brekka.